بخش های ویژه سایت مداحان قم
اخبار مذهبی , مداحی , مداحان , شاعران
اشعار مذهبی , اشعار مداحی
دانلود مداحی , مداحان اهلبیت ,مداحان قم
گلزار شهدای مجازی,وصیت نامه خاطرات شهدا کلیپ شهدا صدای شهدا
معرفی نامه و زندگی نامه مداحان و شاعران اهل بیت

اوقات شرعی

افراد آنلاین

ما 26 کاربر آنلاین داریم

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل آمار
895
2348
10138
105289
22640975
Your IP: 34.207.78.157

درود ای کنار علی میر بدر
سلام ای شهید احد شیربدر
به خیل شهیدان حق مقتدا
گرامی عموی رسول   خدا
شهادت زآغاز، پابست تو
شجاعت زده ‌بوسه‌ بر دست تو
وجود تو از بحر لبریزتر
خدنگت ز تیغ اجل تیزتر
به بدر و احد همچو حیدر یکی
به بازوت ختم رسل متکی
شنیدم که چون آمدی از شکار
غبارت به رخسار بود آشکار
سرشکی که برسینه زد آذرت
روان بود از دیدۀ همسرت
کنار تو بنشست و بگریست زار
که ای شیر باز آمده از شکار
شکار و بیابان و صحرا بس است
محمّد تو چون نیستی، بی‌کس است
نبودی که از چارسو آمدند
محمّد عزیز دلت را زدند
بر او ضربه‌ها خصم نااهل زد
فزون‌تر ز هرکس ابوجهل زد
توچون رعد از دل کشیدی خروش
زخشم وغضب‌ خونت آمد به جوش
گرفتی ره خصم نااهل را
شکستی سر نحس بوجهل را
زدی ضربه‌اش از یسار و یمین
که گردیده چون مرده نقش زمین
پس از این نبُد زهره کس را دگر
که گردد به ختم رسل حمله‌ور
تو خود پای تا سر همه جان شدی
به دست محمّد مسلمان شدی
تو شیراحد بودی و شیر بدر
به دست تو گردید شمشیر بدر
دریغا دریغا که دشمن شتافت
دل و پهلو و سینه‌ات را شکافت
چو آمد به خاک زمین پشت تو
بریدند بینی و انگشت تو
تو را چون جگرپاره در جنگ شد
به کام عدو آن جگر، سنگ شد
به زخم تنت دشت و صحرا گریست
احد نیز با چشم زهرا گریست
کجا بودی؟ ای بر نبی تیغ و دست
در آن دم که پهلوی زهرا شکست
کجا بودی آندم که با ضرب در
پسر از برای پدر شد سپر
نبودی که حقِّ علی غصب شد
صمد گشت تنها، صنم نصب شد
کجا بودی آندم که در علقمه
نداد داد عباس یا فاطمه
اگر کربلا بودی ای نورعین
چو عباس بودی برای حسین
نبودی ببینی که در قتلگاه
شد از کعب نی جسم زینب سیاه
سکینه، رباب، عاتکه، فاطمه
غریبانه در دشت و صحرا همه
چو نی ناله در نی‌نوا می‌زدند
تو را در بیابان صدا می‌زدند
امیـد دل سیّـدالنـاس تـو
تو عباس بودی و عباس تو
ز «میثم» زخلق و خدای ودود
به عباس و تو، تا قیامت درود

شاعر : حاج غلامرضا سازگار «میثم»

--------

توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارد

درصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر
Tags: درود ای کنار علی میر بدرسلام ای شهید احد شیربدربه خیل شهیدان حق مقتداگرامی عموی رسول خداشهادت زآغاز، پابست توشجاعت زده ‌بوسه‌ بر دست تووجود تو از بحر لبریزترخدنگت ز تیغ اجل تیزتربه بدر و احد همچو حیدر یکیبه بازوت ختم رسل متکیشنیدم که چون آمدی از شکارغبارت به رخسار بود آشکارسرشکی که برسینه زد آذرتروان بود از دیدۀ همسرتکنار تو بنشست و بگریست زارکه ای شیر باز آمده از شکارشکار و بیابان و صحرا بس استمحمّد تو چون نیستی، بی‌کس استنبودی که از چارسو آمدندمحمّد عزیز دلت را زدندبر او ضربه‌ها خصم نااهل زدفزون‌تر ز هرکس ابوجهل زدتوچون رعد از دل کشیدی خروشزخشم وغضب‌ خونت آمد به جوشگرفتی ره خصم نااهل راشکستی سر نحس بوجهل رازدی ضربه‌اش از یسار و یمینکه گردیده چون مرده نقش زمینپس از این نبُد زهره کس را دگرکه گردد به ختم رسل حمله‌ورتو خود پای تا سر همه جان شدیبه دست محمّد مسلمان شدیتو شیراحد بودی و شیر بدربه دست تو گردید شمشیر بدردریغا دریغا که دشمن شتافتدل و پهلو و سینه‌ات را شکافتچو آمد به خاک زمین پشت توبریدند بینی و انگشت توتو را چون جگرپاره در جنگ شدبه کام عدو آن جگر، سنگ شدبه زخم تنت دشت و صحرا گریستاحد نیز با چشم زهرا گریستکجا بودی؟ ای بر نبی تیغ و دستدر آن دم که پهلوی زهرا شکستکجا بودی آندم که با ضرب درپسر از برای پدر شد سپرنبودی که حقِّ علی غصب شدصمد گشت تنها، صنم نصب شدکجا بودی آندم که در علقمهنداد داد عباس یا فاطمهاگر کربلا بودی ای نورعینچو عباس بودی برای حسیننبودی ببینی که در قتلگاهشد از کعب نی جسم زینب سیاهسکینه، رباب، عاتکه، فاطمهغریبانه در دشت و صحرا همهچو نی ناله در نی‌نوا می‌زدندتو را در بیابان صدا می‌زدندامیـد دل سیّـدالنـاس تـوتو عباس بودی و عباس توز «میثم» زخلق و خدای ودودبه عباس و تو، تا قیامت درودشاعر : حاج غلامرضا سازگار «میثم»--------توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارددرصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

این سایت توسط گروه مهندسی نرم افزار انعکاس برتر طراحی و اجرا شده است