فرازی از وصیت نامه شهید امیرمختارمهماندوست

 

پدر و مادرم!

خدا را شكر كنید تا خداوند در روز قیامت با فضلش با ما رفتار كند نه با عدلش، و شما هرگز

ناراحت نباشید.

پیرو دین خدا و پیرو ولایت باشید تا به مملكت اسلامیتان آسیبی نرسد. و خدا را از یاد نبرید

كه منحرف و اهل جهنم می شوید و پیوسته از جمهوری اسلامی پشتیبانی كنید و اگر برای

دوام آن خون لازم است، تو مادرم و خواهرم زینب وار و تو پدرم و برادرم حسین وار وارد صحنه

شوید و تودهنی به منافقین بزنید.