رمضان 90 - جلسه شب هفتم

جلسه ی شب هفتم با حضور آقای سید مهدی حسینی و با اجرای تعدادی از مداحان اهلبیت ع از جمله آقایان :

حسن پاکزمان ، عباس عسگری ، حسین فروغی ، ناصر رسولیان و علی کنجکاو برگزار شد

که باعرض پوزش از کاربران  محترم سایت به علت عدم ضبط برنامه ، از ارائه ی فایل صوتی آن معذوریم.