شهادت امام سجاد (علیه السلام) تسلیت باد.

شهادت بزرگ مرد مناجات، سید سجده کننده آل طه،
امام عابدان و عارفان، امام سجاد (علیه السلام) تسلیت باد .