شعرخوانی استاد غلامرضا فلاح در ویژه برنامه «اینجا خیمه ای برپاست» در عصر عاشورا

شعرخوانی استاد غلامرضا فلاح در ویژه برنامه «اینجا خیمه ای برپاست» در عصر عاشورا
پخش زنده از سیمای استانی قم
17 مردادماه