دوبیتی حضرت عباس (ع)

ای شیعه ی سینه سوز حساس
در علقمه آن حریم احساس
باشد سخن فرات بی تاب
شرمنده ام از حضرت عباس

شاعر:حاج رضا فلاح