ولادت - دیشب قرار جان پیمبر شد آشکار

میلاد دوگوهر

دیشب قرار جان پیمبر شد آشکار

امشب فروغ دیده ی حیدر شد آشکار

دیشب ز بیت فاطمه محبوبه ی خدا

سر چشمه ی عنایت داور شد آشکار

امشب همی ز دامن امّ البنین پاک

دریای قهر حیدرصفدر  شد آشکار

در سوم و چهارم شعبان دو گلعذار

از دامن عفاف دو مادر شد آشکار

در آسمان عدل وفضیلت درین دوشب

یک ماه و یک ستاره ی دیگر شد آشکار

دیشب حسین آمد و امشب برادرش

عباس پشتیبان برادر شد آشکار

در یک محیط از دو صدف در دو شام قدر

بر تاج افتخار دو گوهر شد آشکار

عباس در حریم علی دیده برگشود

در برج مهر ماه منوّر شد آشکار

تا جان فدا ی سبط رسول خدا کند

در روزگار ثانی حیدر شد آشکار

تا صاحب سقایت دشت بلا شود

امشب سلیل ساقی کوثر شد آشکار

بر پیشوا و رهبر اردوی کربلا

 آن پاسدار و مهتر لشکر شد آشکار

تبریک میدهند به هم زینب و حسین

چون یار این برادر و خواهر شد آشکار

گفتا ( موید ) از شکرستان طبع من

در این دو عید قند مکرر شد آشکار

شاعر : حاج سید رضا مؤید

--------

توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارد

درصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر

 


 

Tags: میلاد دوگوهردیشب قرار جان پیمبر شد آشکارامشب فروغ دیده ی حیدر شد آشکاردیشب ز بیت فاطمه محبوبه ی خداسر چشمه ی عنایت داور شد آشکارامشب همی ز دامن امّ البنین پاکدریای قهر حیدرصفدر شد آشکاردر سوم و چهارم شعبان دو گلعذاراز دامن عفاف دو مادر شد آشکاردر آسمان عدل وفضیلت درین دوشبیک ماه و یک ستاره ی دیگر شد آشکاردیشب حسین آمد و امشب برادرشعباس پشتیبان برادر شد آشکاردر یک محیط از دو صدف در دو شام قدربر تاج افتخار دو گوهر شد آشکارعباس در حریم علی دیده برگشوددر برج مهر ماه منوّر شد آشکارتا جان فدا ی سبط رسول خدا کنددر روزگار ثانی حیدر شد آشکارتا صاحب سقایت دشت بلا شودامشب سلیل ساقی کوثر شد آشکاربر پیشوا و رهبر اردوی کربلا آن پاسدار و مهتر لشکر شد آشکارتبریک میدهند به هم زینب و حسینچون یار این برادر و خواهر شد آشکارگفتا ( موید ) از شکرستان طبع مندر این دو عید قند مکرر شد آشکارشاعر : حاج سید رضا مؤید--------توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارددرصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر حضرت ابوالفضل ،حضرت عباس ، اشعار حضرت ابوالفضل ، شعر حضرت ابوالفضل ، شعر حضرت عباس ، اشعار به مناسبت ولادت حضرت ابوالفضل ، حضرت ابوالفضل علیه السلام ، شعر آیینی ، شعر آئینی ، ولادت حضرت ابوالفضل (ع ) ، شعر به مناسبت ولادت حضرت ابوالفضل