میلادی - ای اهل ولا اهل ولا! یار خوش آمد

شعر میلادی حضرت ابالفضل العباس علیه السلام

«قرص قمر فاطمه»

ای اهل ولا اهل ولا! یار خوش آمد

میلادِ ابوالفضل علمدار، خوش آمد

علمدار خوش آمد علمدار خوش آمد

بر حزب خدا سید و سـالار خـوش آمد

علمــدار خوش آمد علمدار خوش آمد

روح شهــدا در طیـــران آمــده امشب

قـرص قمــر هاشمیــان آمـده امشب

ای اهل جهان جان جهان آمده امشب

بـر خـون خـدا یــار فـداکـار خـوش آمد

 

علمدار خوش آمد علمدار خوش آمد

 

ای شیرخدا سرورِ دین! چشم تو روشن

ای مادر سادات زمین! چشم تو روشن

ای فاطمـه ای ام بنین! چشم تو روشن

ســردار سپــاه شــهِ ابــرار خـوش آمد

 

علمدار خوش آمد علمدار خوش آمد

 

قـرص قـمــر فـاطمــه از راه رسیـده

خیزید به وصفش همه گوییم قصیده

بر روی حسین ابن علی دوخته دیده

دلبــاختـــۀ مـکتــب ایثــار خـوش آمد

 

علمدار خوش آمد علمدار خوش آمد

 

از بیت علی بوی خدا می‌شود احساس

خیـزیـــد و بـریزیـــد؛ بریزیـــد گل یاس

فــرزند بـرومنـــد علـی حضـــرت عباس

با خلق و خوی احمدِ مختار خوش آمد

 

علمدار خوش آمد علمدار خوش آمد

 

ریزد ز پر و بال ملک لاله به صحرا

بـا روی درخـشـنـده و با حسـن دل‌آرا

دلــداده و آرامِ دلِ یــوسف زهـرا

چون یوسف صدیق به بازار خوش آمد

 

علمدار خوش آمد علمدار خوش آمد

شاعر : حاج غلامرضا سازگار