شهادت - حبیب با حبیب خود، به خلوتی صفا کند

حبیب با حبیب خود، به خلوتی صفا کند

ندانم از چه بی گنه، عدو به او جفا کند

سرشک غربتش روان نوا زند زنای جان

نهان ز چشم دشمنان، بدوستان دعا کند

به پیکرش نشانه ها، یه سینه اش ترانه ها

که زیر تازیانه ها، رضا رضا رضا کند

به دست ها سلاسلش، زغصه سوخت حاصلش

چه می شود که قاتلش زفاطمه حیا کند

فتاده در ملالها، به عشق شور و حال ها

در آن سیاه چالها، خدا خدا خدا کند

فتاده دیگر از نوا، برو به دیدنش صبا

بپرس مرغ کشته را، کی از قفس رها کند؟

بخاک بی کس سرش،کسی نبود در برش

کجاست تا که دخترش، اقامه عزا کند

اثر نمانده از تنش، دلا برو به دیدنش

بگو عدو زگردنش، غلی که بسته واکند

به هر دلیست ماتمش، شکسته کوه را غمش

عجب مدار «میثمش»، قیامت ار بپا کند

 

شاعر:حاج غلامرضا سازگار«میثم»

Tags: حبیب با حبیب خود، به خلوتی صفا کندندانم از چه بی گنه، عدو به او جفا کندسرشک غربتش روان نوا زند زنای جاننهان ز چشم دشمنان، بدوستان دعا کندبه پیکرش نشانه ها، یه سینه اش ترانه هاکه زیر تازیانه ها، رضا رضا رضا کندبه دست ها سلاسلش، زغصه سوخت حاصلشچه می شود که قاتلش زفاطمه حیا کندفتاده در ملالها، به عشق شور و حال هادر آن سیاه چالها، خدا خدا خدا کندفتاده دیگر از نوا، برو به دیدنش صبابپرس مرغ کشته را، کی از قفس رها کند؟بخاک بی کس سرش،کسی نبود در برشکجاست تا که دخترش، اقامه عزا کنداثر نمانده از تنش، دلا برو به دیدنشبگو عدو زگردنش، غلی که بسته واکندبه هر دلیست ماتمش، شکسته کوه را غمشعجب مدار «میثمش»، قیامت ار بپا کند شاعر:حاج غلامرضا سازگار«میثم»السلام عليک يا ابوالحسن علي النقي الهادي در سامره ماتمى گران ، بر پا شد در خُلد برين ، غرق عزا ، زهرا شد از بام فلك ، نغمه غم مى آيد تكرار مَگر ، دوباره عاشورا شد ؟! شاعر :حاج رضا فلاح «امین» با عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام هادی (علیه السلام)جهت مشاهده دیگر اشعار به این مناسبت روی لینک زیر کلیک کنید. اینجا کلیک کنید....مشاهده اشعارامام هادیاشعاداشعار ، شعر ، امام هادی ، شهادت امام هادی ع ، امام علی النقی ، امام علی نقی علیه السلام اشعار شهادت