ولادت - مى ‏خواهم امشب بگويم، شعرى براى نگاهت


كهكشان هدايت

مى ‏خواهم امشب بگويم، شعرى براى نگاهت

يك سوره رحمت بخوانم، از مُصحف روى ماهت


مى‏ خواهم امشب بگردم، دور كرامات چشمت

اِحرام عرفان ببندم، با زائران نگاهت


مى ‏خواهم امشب خدا را، در عرش چشمت ببينم


اى كهكشان هدايت، در پرتو مِهر و ماهت

اى هادى نسل آدم، اى وارث اسم اعظم


منظور هستى تو هستى، آيات قرآن گواهت

من عاشقى بى‏ پناهم، شبگرد گم كرده راهم


مِهر دَهُم، هادى عشق! كو آفتاب پناهت
؟

رضا اسماعيلي،بر آستان جانان