ترتیل قرآن کریم 30 جزء

 

بخش های ویژه سایت مداحان قم
اخبار مذهبی , مداحی , مداحان , شاعران
اشعار مذهبی , اشعار مداحی
دانلود مداحی , مداحان اهلبیت ,مداحان قم
گلزار شهدای مجازی,وصیت نامه خاطرات شهدا کلیپ شهدا صدای شهدا
معرفی نامه و زندگی نامه مداحان و شاعران اهل بیت

اوقات شرعی

افراد آنلاین

ما 42 کاربر آنلاین داریم

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل آمار
3571
8338
18135
168153
24437071
Your IP: 3.230.119.106
خیزید و ببینید تجلای خدا را
در بیت ولا مشعل انوار هدا را
آن عبد خدا وجهۀ معبودنما را
رخسار علی ابن جواد ابن رضا را
در نیمـه ذیحجـه نـدا داد منـادی
تبریک که آمد به جهان حضرت هادی
****
پیچیده در امواج فضا بوی محمد
گویند خلایق سخن از خوی محمد
بینید عیان طلعت دلجوی محمد
در آینۀ روی علی روی محمد
الحق که جواد ابن رضا را پسر آمد
بـر ابـن رضا، ابن رضای دگر آمد
****
دل خانه و چشم همه فرش قدم او
لبریز شده ظرف وجود از کرم او
آورده حرم سجده به خاک حرم او
صد حاتم طایی است گدای درم او
از پارۀ دل در قدمش گل بفشانید
عیدی ز رضا و ز جوادش بستانید
****
ای طلعت زیبای تو خورشید هدایت
ای گوهر رخشندۀ نه بحر ولایت
ذات ازلی را ازل دست عنایت
فضل و کرم و جود تو را نیست نهایت
بـودنـد امامان همـه هادی ره نـور
بین همه نام تو به هادی شده مشهور
****
هنگام سخن بوسۀ عیسی به لب تو
با یاد خدا سال و مه و روز و شب تو
دل‌های محبان خدا در طلب تو
نام تو علی آمد و هادی لقب تو
چارم علی از آل رسول دو سرایی
قرآن روی دست جواد ابن رضایی
****
ای روح دعا از نفس گرم تو زنده
بر اشک دعای تو اجابت زده خنده
تو عبد خداوندی و خلقی به تو بنده
صورت به روی پات نهد شیر درنده
جنت گل روییـده‌ای از فیض نـگاهت
رضوان چو یکی سائل بنشسته به راهت
****
ما نور ولایت ز کلام تو گرفتیم
ما وحی خدا را ز پیام تو گرفتیم
ما کوثر توحید ز جام تو گرفتیم
ما خط خود از مشی و مرام تو گرفتیم
تا صبح جزا رو به روی خاک تو داریم
ما جامعه را از نفس پـاک تـو داریم
****
تو گوهر نه بحری و دریای دو گوهر
سرتا به قدم حیدر و زهرا و پیمبر
بوسیده جوادت چو کتاب الله اکبر
هم یوسف زهرایی و هم بضعۀ حیدر
هم طاهری و هم نسب از طاهره داری
هم در دل هر دلشده یک سامره داری
****
عیسی دمی و فیض دمت باد مبارک
در دیدۀ هستی قدمت باد مبارک
هر لحظه به خلقت کرمت باد مبارک
تجدید بنای حرمت باد مبارک
کردم چـو بـه دیـدار رواق حرمت سیر
دیدم که در این خانه عدو شد سبب خیر
****
زیبد که به پای تو سر خویش ببازیم
بر صحن تو و قبر و رواق تو بنازیم
در نار حسد خصم حسودت بگدازیم
این کعبۀ دل را همه چون کعبه بسازیم
تا کور شود دشمن و تا دوست شود شاد
گردیـد دوبـاره حـرم پـاک تـو آبـاد
****
ای سامره‌ات کرب و بلای دگر ما
بر خاک درت تا ابدالدهر سر ما
وصف تو دعای شب و ذکر سحر ما
مهر تـو بـه بـازار قیامت ثـمر ما
عالم بـه ولای تو ننازد به چه نازد؟
«میثم» به ثنای تو ننازد به چه نازد؟

شاعر : حاج غلامرضا سازگار (میثم)

--------

توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارد

درصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر


Tags: خیزید و ببینید تجلای خدا رادر بیت ولا مشعل انوار هدا راآن عبد خدا وجهۀ معبودنما رارخسار علی ابن جواد ابن رضا رادر نیمـه ذیحجـه نـدا داد منـادیتبریک که آمد به جهان حضرت هادی****پیچیده در امواج فضا بوی محمدگویند خلایق سخن از خوی محمدبینید عیان طلعت دلجوی محمددر آینۀ روی علی روی محمدالحق که جواد ابن رضا را پسر آمدبـر ابـن رضا، ابن رضای دگر آمد****دل خانه و چشم همه فرش قدم اولبریز شده ظرف وجود از کرم اوآورده حرم سجده به خاک حرم اوصد حاتم طایی است گدای درم اواز پارۀ دل در قدمش گل بفشانیدعیدی ز رضا و ز جوادش بستانید****ای طلعت زیبای تو خورشید هدایتای گوهر رخشندۀ نه بحر ولایتذات ازلی را ازل دست عنایتفضل و کرم و جود تو را نیست نهایتبـودنـد امامان همـه هادی ره نـوربین همه نام تو به هادی شده مشهور****هنگام سخن بوسۀ عیسی به لب توبا یاد خدا سال و مه و روز و شب تودل‌های محبان خدا در طلب تونام تو علی آمد و هادی لقب توچارم علی از آل رسول دو سراییقرآن روی دست جواد ابن رضایی****ای روح دعا از نفس گرم تو زندهبر اشک دعای تو اجابت زده خندهتو عبد خداوندی و خلقی به تو بندهصورت به روی پات نهد شیر درندهجنت گل روییـده‌ای از فیض نـگاهترضوان چو یکی سائل بنشسته به راهت****ما نور ولایت ز کلام تو گرفتیمما وحی خدا را ز پیام تو گرفتیمما کوثر توحید ز جام تو گرفتیمما خط خود از مشی و مرام تو گرفتیمتا صبح جزا رو به روی خاک تو داریمما جامعه را از نفس پـاک تـو داریم****تو گوهر نه بحری و دریای دو گوهرسرتا به قدم حیدر و زهرا و پیمبربوسیده جوادت چو کتاب الله اکبرهم یوسف زهرایی و هم بضعۀ حیدرهم طاهری و هم نسب از طاهره داریهم در دل هر دلشده یک سامره داری****عیسی دمی و فیض دمت باد مبارکدر دیدۀ هستی قدمت باد مبارکهر لحظه به خلقت کرمت باد مبارکتجدید بنای حرمت باد مبارککردم چـو بـه دیـدار رواق حرمت سیردیدم که در این خانه عدو شد سبب خیر****زیبد که به پای تو سر خویش ببازیمبر صحن تو و قبر و رواق تو بنازیمدر نار حسد خصم حسودت بگدازیماین کعبۀ دل را همه چون کعبه بسازیمتا کور شود دشمن و تا دوست شود شادگردیـد دوبـاره حـرم پـاک تـو آبـاد****ای سامره‌ات کرب و بلای دگر مابر خاک درت تا ابدالدهر سر ماوصف تو دعای شب و ذکر سحر مامهر تـو بـه بـازار قیامت ثـمر ماعالم بـه ولای تو ننازد به چه نازد؟«میثم» به ثنای تو ننازد به چه نازد؟شاعر : حاج غلامرضا سازگار (میثم)--------توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارددرصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

این سایت توسط گروه مهندسی نرم افزار انعکاس برتر طراحی و اجرا شده است