ولادت - طلوعِ مِهرِ دل آرا خجسته باد اى دوست

« مِهر دل آرا »

طلوعِ مِهرِ دل آرا خجسته باد اى دوست

ظهورِ نورِ تولا خجسته باد اى دوست

نشسته پرتوِ لطفش به چهره خورشيد

جمال شمسه زيبا خجسته باد اى دوست

كجاست موسى عمران كه طور او بيند

قرين صحنه سينا خجسته باد اى دوست

بسى ستاره بريزد به پاى اين خورشيد

زِ عرشِ گنبد مينا خجسته باد اى دوست

بلور اشك سُرور از دو چشم ما ريزد

به شوق حضرت مولا خجسته باد اى دوست

شميم عطر وجودش به عالمى پيچد

شكفته غنچه طاها خجسته باد اى دوست

جهان پير و كُهَن در ولادتش خرّم

زِ خرّمى شده بُرنا خجسته باد اى دوست

كسى كه نام على را نهاده حق بر او

قدم نهاده به دنيا خجسته باد اى دوست

به كنيه بوالحسن آمد امام حق هادى

ولاى او به دلِ ما خجسته باد اى دوست

نهم امام همامى كه مظهر حُسن است

به روىِ او شده شيدا خجسته باد اى دوست

« امينِ » لطف الهى به مدح او گفتا

طلوعِ مِهرِ دل آرا خجسته باد اى دوست

شاعر : حاج رضا فلاح  (امین)

--------

توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارد

درصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر
Tags: « مِهر دل آرا »طلوعِ مِهرِ دل آرا خجسته باد اى دوستظهورِ نورِ تولا خجسته باد اى دوستنشسته پرتوِ لطفش به چهره خورشيدجمال شمسه زيبا خجسته باد اى دوستكجاست موسى عمران كه طور او بيندقرين صحنه سينا خجسته باد اى دوستبسى ستاره بريزد به پاى اين خورشيدزِ عرشِ گنبد مينا خجسته باد اى دوستبلور اشك سُرور از دو چشم ما ريزدبه شوق حضرت مولا خجسته باد اى دوستشميم عطر وجودش به عالمى پيچدشكفته غنچه طاها خجسته باد اى دوستجهان پير و كُهَن در ولادتش خرّمزِ خرّمى شده بُرنا خجسته باد اى دوستكسى كه نام على را نهاده حق بر اوقدم نهاده به دنيا خجسته باد اى دوستبه كنيه بوالحسن آمد امام حق هادىولاى او به دلِ ما خجسته باد اى دوستنهم امام همامى كه مظهر حُسن استبه روىِ او شده شيدا خجسته باد اى دوست« امينِ » لطف الهى به مدح او گفتاطلوعِ مِهرِ دل آرا خجسته باد اى دوستشاعر : حاج رضا فلاح (امین)--------توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارددرصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر