عیدالله الاکبر اشعار ویژه عید غدیر

ترتیل قرآن کریم 30 جزء

 

بخش های ویژه سایت مداحان قم
اخبار مذهبی , مداحی , مداحان , شاعران
اشعار مذهبی , اشعار مداحی
دانلود مداحی , مداحان اهلبیت ,مداحان قم
گلزار شهدای مجازی,وصیت نامه خاطرات شهدا کلیپ شهدا صدای شهدا
معرفی نامه و زندگی نامه مداحان و شاعران اهل بیت

اوقات شرعی

افراد آنلاین

ما 71 کاربر آنلاین داریم

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل آمار
2109
2939
27841
39652
29432521
Your IP: 3.233.219.103

امشب بهشت ارزو را باز كردند

سرى زاسرار مگو را باز كردند

خم خانه توحيد را در برگشودند

از چهارده خم يك خم ديگر گشودند

مستان صافى دل كه قدسى نام دارند

كوثر به جاى مى درون جام دارند

درجام مى رخسار جانانه بينند

خورشيد را در حجره ريحانه بينند

در خانه شمس الضحى امشب قمر زاد

و ز چهارده خورشيد خورشيدى دگر زاد

طاها رخى از دوده ياسين بر آمد

نخلى كهن را ميوه شيرين بر آمد

امشب رضا، روح رضا در دست دارد

تصويرى از حسن خدا در دست دارد

يزدان رضا را ثانى موسى عطا كرد

بر پور موسى تالى عيسى عطا كرد

ماهى كه شرم از چهر دارد آفتابش

گويد رضا بر مهد نازش ذكر خوابش

گهواره او شهپر روح الامين است

گهواره جنباش امام هشتمين است

دارد رضا در پيش رو تمثال احمد

سوم على بر دامنش سوم محمد

ميلاد او اميد اسلام است و انسان

ميلاد او ميلاد اسلام است و قرآن

نظم زمان بعد از رضا در پنجه اوست

مشكل گشاى كارها سرپنجه اوست

از روى او نور ولايت مى درخشيد

در سايه اش مهر هدايت مى درخشيد

در كودكى بر مسند عصمت بر آمد

انسان كه از غار حرا پيغمبر آمد

يحيى بن اكثم مفتضح در بحث با او

جاى سخن بر كس نماند هست تا او

درياى جودش تشنه بر ساحل بجويد

درگاه احسانش كف سائل بجويد

وقتى بر آيد دست جود از استينش

گوهر فشاند در يسار و در يمينش

تنها نه او بر دوستان گوهر ببخشد

بر دشمن سر سخت خود هم زر ببخشد

خير كثير است و كرامت پيشه دارد

نخلى كه در ژرفاى كوثر ريشه دارد

اى آفرينش را چراغ رهنمايى

سر تا بپار رحمت جود ابن الرضايى

اى كوثر دوم كه مشهور است جودت

ظاهر تمام خير و خوبى از وجودت

در اين جهان و اينهمه لطف و كرامت

جودت قيامت مى كند روز قيامت

تفسير جودت را توان در هل اتى يافت

تصوير مهرت را درون سينه ها يافت

چشم امامت روشن از رخسارت ماهت

عرش خدا روشنتر از تو اميد است

اى آنكه نامت قفل غمها را كليد است

اين ملت ازاده را بر تو اميد است

لطفى كه در عيد تو كام دل بگيرند

لطفى كه تا در كوى تو منزل بگيرند

اميد احسان از شما دارد مويد

بر دامنت دست دعا دارد مويد

شاعر: حاج سید رضا مؤید

--------

توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارد

درصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر

 

Tags: امشب بهشت ارزو را باز كردندسرى زاسرار مگو را باز كردندخم خانه توحيد را در برگشودنداز چهارده خم يك خم ديگر گشودندمستان صافى دل كه قدسى نام دارندكوثر به جاى مى درون جام دارنددرجام مى رخسار جانانه بينندخورشيد را در حجره ريحانه بيننددر خانه شمس الضحى امشب قمر زادو ز چهارده خورشيد خورشيدى دگر زادطاها رخى از دوده ياسين بر آمدنخلى كهن را ميوه شيرين بر آمدامشب رضا، روح رضا در دست داردتصويرى از حسن خدا در دست دارديزدان رضا را ثانى موسى عطا كردبر پور موسى تالى عيسى عطا كردماهى كه شرم از چهر دارد آفتابشگويد رضا بر مهد نازش ذكر خوابشگهواره او شهپر روح الامين استگهواره جنباش امام هشتمين استدارد رضا در پيش رو تمثال احمدسوم على بر دامنش سوم محمدميلاد او اميد اسلام است و انسانميلاد او ميلاد اسلام است و قرآننظم زمان بعد از رضا در پنجه اوستمشكل گشاى كارها سرپنجه اوستاز روى او نور ولايت مى درخشيددر سايه اش مهر هدايت مى درخشيددر كودكى بر مسند عصمت بر آمدانسان كه از غار حرا پيغمبر آمديحيى بن اكثم مفتضح در بحث با اوجاى سخن بر كس نماند هست تا اودرياى جودش تشنه بر ساحل بجويددرگاه احسانش كف سائل بجويدوقتى بر آيد دست جود از استينشگوهر فشاند در يسار و در يمينشتنها نه او بر دوستان گوهر ببخشدبر دشمن سر سخت خود هم زر ببخشدخير كثير است و كرامت پيشه داردنخلى كه در ژرفاى كوثر ريشه دارداى آفرينش را چراغ رهنمايىسر تا بپار رحمت جود ابن الرضايىاى كوثر دوم كه مشهور است جودتظاهر تمام خير و خوبى از وجودتدر اين جهان و اينهمه لطف و كرامتجودت قيامت مى كند روز قيامتتفسير جودت را توان در هل اتى يافتتصوير مهرت را درون سينه ها يافتچشم امامت روشن از رخسارت ماهتعرش خدا روشنتر از تو اميد استاى آنكه نامت قفل غمها را كليد استاين ملت ازاده را بر تو اميد استلطفى كه در عيد تو كام دل بگيرندلطفى كه تا در كوى تو منزل بگيرنداميد احسان از شما دارد مويدبر دامنت دست دعا دارد مويدشاعر: حاج سید رضا مؤید--------توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارددرصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

این سایت توسط گروه مهندسی نرم افزار انعکاس برتر طراحی و اجرا شده است