عیدالله الاکبر اشعار ویژه عید غدیر

ترتیل قرآن کریم 30 جزء

 

بخش های ویژه سایت مداحان قم
اخبار مذهبی , مداحی , مداحان , شاعران
اشعار مذهبی , اشعار مداحی
دانلود مداحی , مداحان اهلبیت ,مداحان قم
گلزار شهدای مجازی,وصیت نامه خاطرات شهدا کلیپ شهدا صدای شهدا
معرفی نامه و زندگی نامه مداحان و شاعران اهل بیت

اوقات شرعی

افراد آنلاین

ما 106 کاربر آنلاین داریم

آمار بازدیدکنندگان

امروز
دیروز
این هفته
این ماه
کل آمار
2149
2939
27881
39692
29432561
Your IP: 3.233.219.103

اي وجودت حيات‌بخش وجود

سائل درگهت كرامت و جود

مظهر كامل امام رضا

آفتاب دل امام رضا

قبلة حاجت همه، حرمت

دشمن و دوست سائل كرمت

ماه، آيينه‌دار طلعت تو

رخ شمس‌الشموس صورت تو

آية هشت سورة نوري

به جوادالائمه مشهوري

خلف پاك مرتضايي تو

كوثر حضرت رضايي تو

ملك و جن و انس مهمانت

دو جهانی نشسته بر خوانت

كاظمينت درون سينة ما است

نجف و مكّه و مدينة ما است

تو جوادي و ما گداي توئيم

هر چه هستيم خاك پاي توئيم

لطف تو، عجز ما، بود معلوم

هر دو هستيم لازم و ملزوم

كرم و جود تا ادا گردد

هر جوادي پي گدا گردد

من اگر در گدائيم كاهل

تو به جود و كرامتي كامل

تو محمد ، علي است ابن و ابت

كنيه ابن الرضا ، تقي لقبت

تو گلي و وجود گلخانه

اي به ريحانه روح و ريحانه

رنگ رخسار مرتضي داري

نقش گلبوسة رضا داري

پدرت گفت نازنين پسرم

اي فداي تو مادر و پدرم

پدران تو برترين پدران

پسران تو بهترين پسران

يم جود و فتوّت ايد همه

اهلبيت نبوّت ايد همه

دلتان بحر بي كرانة علم

كيست غير از شما خزانة علم؟

معدن خير و مظهر خيريد

اول خير و آخر خيريد

ابر باريده با ولاي شما

خلق خلقت بود براي شما

همگي باب‌هاي ايمانيد

امناي خداي رحمانيد

تا صف حشر اصل هر كرميد

ركن اركان و قادَةُ الاُمَم ايد

علم‌ها قطره و تو دريايي

عالمی بنده و تو مولايي

دو جهان ذرّه و تو خورشيدي

كه به قلب همه درخشيدي

پيش علم تو علم عالم چيست؟

در حضور تو پور اكثم كيست؟

تو به بزم سخن تكلم كن

تو به روي رضا تبسم كن

نفس حلم زنده از سخنت

بوسة علم بر لب و دهنت

يك كلام تو صد سپهر كمال

يك سؤال تو سي هزار سؤال

تو دهي، اي كرم گداي درت

حِرز مادر، به قاتل پدرت

اي خجل گشته دشمن از كرمت

اي مسيحا نيازمند دمت

تو كه در هر دلي حرم داري

تو كه با دشمنت كرم داري

تو كه بر خشم خصم مي‌خندي

به روي دوست در نمي‌بندي

اَنت بابُ المراد ادركني

يا امام جواد ادركني

سيّدي ميثم ام قبولم كن

خاك ذريّة رسولم كن

شاعر: حاج غلامرضا سازگار

--------

توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارد

درصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکر
Tags: اي وجودت حيات‌بخش وجودسائل درگهت كرامت و جودمظهر كامل امام رضاآفتاب دل امام رضاقبلة حاجت همه، حرمتدشمن و دوست سائل كرمتماه، آيينه‌دار طلعت تورخ شمس‌الشموس صورت توآية هشت سورة نوريبه جوادالائمه مشهوريخلف پاك مرتضايي توكوثر حضرت رضايي توملك و جن و انس مهمانتدو جهانی نشسته بر خوانتكاظمينت درون سينة ما استنجف و مكّه و مدينة ما استتو جوادي و ما گداي توئيمهر چه هستيم خاك پاي توئيملطف تو، عجز ما، بود معلومهر دو هستيم لازم و ملزومكرم و جود تا ادا گرددهر جوادي پي گدا گرددمن اگر در گدائيم كاهلتو به جود و كرامتي كاملتو محمد ، علي است ابن و ابتكنيه ابن الرضا ، تقي لقبتتو گلي و وجود گلخانهاي به ريحانه روح و ريحانهرنگ رخسار مرتضي دارينقش گلبوسة رضا داريپدرت گفت نازنين پسرماي فداي تو مادر و پدرمپدران تو برترين پدرانپسران تو بهترين پسرانيم جود و فتوّت ايد همهاهلبيت نبوّت ايد همهدلتان بحر بي كرانة علمكيست غير از شما خزانة علم؟معدن خير و مظهر خيريداول خير و آخر خيريدابر باريده با ولاي شماخلق خلقت بود براي شماهمگي باب‌هاي ايمانيدامناي خداي رحمانيدتا صف حشر اصل هر كرميدركن اركان و قادَةُ الاُمَم ايدعلم‌ها قطره و تو درياييعالمی بنده و تو مولاييدو جهان ذرّه و تو خورشيديكه به قلب همه درخشيديپيش علم تو علم عالم چيست؟در حضور تو پور اكثم كيست؟تو به بزم سخن تكلم كنتو به روي رضا تبسم كننفس حلم زنده از سخنتبوسة علم بر لب و دهنتيك كلام تو صد سپهر كماليك سؤال تو سي هزار سؤالتو دهي، اي كرم گداي درتحِرز مادر، به قاتل پدرتاي خجل گشته دشمن از كرمتاي مسيحا نيازمند دمتتو كه در هر دلي حرم داريتو كه با دشمنت كرم داريتو كه بر خشم خصم مي‌خنديبه روي دوست در نمي‌بندياَنت بابُ المراد ادركنييا امام جواد ادركنيسيّدي ميثم ام قبولم كنخاك ذريّة رسولم كنشاعر: حاج غلامرضا سازگار--------توجه ! به علت تایپ اشعار امکان هر گونه غلط تایپی در متن اشعار وجود دارددرصورت برخورد با غلط ها ،جهت رفع آنها ما را در قسمت نظرات مطلع فرمایید. باتشکرمدح امام جواد

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

این سایت توسط گروه مهندسی نرم افزار انعکاس برتر طراحی و اجرا شده است